در سیزدهمین نمایشگاه بین اللملی صنعت دام، طیور و آبزیان مشهد که در تاریخ ۲۵ لغایت ۲۸ مرداد برگزار خواهد شد، غرفه شرکت آرینا داروی شمال واقع در سالن فردوسی حضور فعال و چشم گیری خواهد داشت و پذیرای بازدیدکنندگان داخلی و خارجی میباشد.